Transport af sten

Regler for salg, levering og transport af sten, grus & jord. Der er generelt mange lovbestemte regler for alle typer af håndtering af sten, grus og jord. Det er altid en god idé at vide hvor jorden kommer fra og få dokumentation for jordens kvalitet, inden du køber større mængder jord. Vi leverer sten, grus & jord i netop den mængde du har brug for. Vi aftaler naturligvis også, hvad der skal ske med eventuelt for meget leveret sten, grus & jord. Transporten og leveringen klarer vi naturligvis, også i Vordingborg, til meget konkurrencedygtig priser. Hvis du har behov for at få jorden “grabbet” på din grund, altså at få blandet den med den jord, der allerede ligger på grunden, er det også muligt for en ekstrapris.

Hvad koster levering og transport af sten, grus & jord?

Der er stor forskel på kvaliteten af sten, grus & jord. Ring til os og lad os tale om prisen og transporten. Har du overskudsjord, så kan det godt være en bekostelig affære, som bør planlægges nøje. F.eks. er de fleste byområder “områdeklassificerede”. Det gælder også i Vordingborg. Når man bortkører jord fra områdeklassificerede arealer,  skal der typisk foreligge en analyse pr. 120 tons, og der skal foreligge en ren prøve pr. 50 kvadratmeter overfladen. Der skal også udtages en prøve pr. 30 ton, hvis jorden skal anvendes eller bortskaffes som ren jord. Hvis man arbejder på et landområde eller et andet areal, der ikke er omfattet af områdeklassificering, skal man finde ud af hvor man kan komme af med jorden, og lave aftaler om modtagekrav.

Faglig ekspertise og det rigtige grej

For at kunne håndtere salg, levering og transport af sten, grus & jord, har vi i Sallerup Vognmandsforretning en unik sammensætning af den faglige ekspertise, den rigtige indstilling og de rigtige maskiner.  Lovgivningen og miljøbestemmelserne omkring levering har vi også helt styr på. Det betyder, at der ikke pludselig kommer uforudsete udgifter til det.

Vi står for alle former for levering og transport af sten, grus og jord

Vi kan derfor stå for alle typer af salg og levering af sten, grus & jord til f.eks. færdige vej- og stiføringer ifm. byggemodning, nybyggerier og tilbygninger samt det tilhørende kloakarbejde i Vordingborg. Det kan også være ifm. udgravninger eller drænarbejde.

Tidsplan og kvalitetssikring

Vores salg og levering af grus, sten & jord ifm. jordarbejde og udgravninger er altid inden for tidsplanen. Vi sørger for den helt rigtige kvalitetssikring, uanset projektets størrelse i Vordingborg. I den slags projekter, er det af vital betydning, at salg og levering af sten, grus & jord forberedes nøje til det aktuelle projekt. Vi læsser ikke bare af, men sikrer at leveringen sker på rette tid og sted samt mængde.

Specialviden og overblik

Det helt særlige ved salg og levering af sten, grus & jord Vordingborg til alle formål er specialviden og overblik. Begge dele finder du hos Sallerup. Vi er din sikkerhed for at det rette materiale leveres på rette sted og til rette tid i Vordingborg. Udover transport af grus, sten og jord, så tilbyder vi også transport af korn.

Ring på tlf.: 5538 2323 og få et uforpligtende tilbud på containerudlejning, som er tilpasset dit behov og din tidsplan.